Wettelijke vermeldingen

Apotheek: Aa.Pharma Oosthoven

Polderstraat 32

2360 Oud-Turnhout

Hoofdapotheker: Dieter Stas

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0445.936.714

Machtigingsnummer APB: 133102

Telefoonnummer: 014 41 12 02

Intellectuele eigendom

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.